top of page

Haveleje

Du betaler din haveleje hvert halve år d. 1. april og 1. oktober.
(Hvis datoen er i en weekend, er betalingsdagen den første hverdag efter)

Betaling i april dækker april-september og betaling i oktober dækker oktober-marts.

For en have på 400 m2 er den halvårlige haveleje 3.840 kr. (sep. 20), der forventelig bliver anvendt på følgende måde:

440 kr, jordleje (Aarhus Kommune)
80 kr. dækningsafgift (ejendomsskat)
280 kr. kontingenter (Kreds og Forbund)

1.580 kr. ydelse på lån til kloakering
430 kr. dagrenovation og containere

160 kr. opsparing / uforudsete udgifter
550 kr. driftsudgifter 1)
320 kr. anlægsudgifter 2)

1) Driftsudgifterne er til møder, kursus, generalforsamling, præmiefest, telefon, administration, skattefrie godtgørelser, kontoartikler, porto, gebyr til bank, forsikring, driften af trailer og køb af inventar.

2) Anlægsudgifter er til gartner, vedligehold af veje og dræn.

Udover havelejen betaler du 500 kr. i a’conto vand hvert halve år. Sammen med opkrævning af haveleje i april måned afregner du dit vandforbrug for sidste år.

Bestyrelsen opfordrer dig til at tilmelde din opkrævning af haveleje og vand til betalingsservice, hermed sparer du 50 kr. for indbetalingskortet hvert halve år.

Oplysningerne til at tilmelde til betalingsservice står på dit indbetalingskort.

Alternativt kan du allerede nu tilmelde din betaling til betalingsservice ved at klikke her.

 

Kontakt kassereren på kasserer@oldjorden.dk for at få oplyst dit kundenummer.

Opdateret: 06.09.2023 kl. 06.31

bottom of page