top of page

Skal du bygge om eller til

Når du vil bygge om eller til, så skal du gøre følgende:

 1. Lav tegninger af hus, skur, overdækket terrasse osv., som det er beskrevet i ”Byggeretningslinjer”, som du finder under ”Dokumenter og links”.

  Du kan se eksempler på "Bygningstegningerne" her.
  Alle dokumenterne skal være i A4 format.

  Det er vigtigt at du selv opmåler dine eksisterende bygninger, da der kan være fejl i tidligere dokumenter på huset, så du må ikke bare gå ud fra, at de opmålinger passer. Alle bygninger på din grund tæller med i det samlede areal af bygninger.

   

 2. Udfyld ”Ansøgning om byggetilladelse”, som du også finder under ”Dokumenter og links”.
   

 3. Dine byggetegninger, materialebeskrivelse og byggeansøgning afleverer du til haveforeningens formand eller næstformand, der kigger dit materiale igennem for fejl og mangler.
   

 4. Din ansøgning om byggetilladelse bliver underskrevet af formand eller næstformand. Du skal have en underskrift fra haveforeningen på din ansøgning om byggetilladelse inden du kontakter Aarhuskredsen.
   

 5. Nu kan du tage på Kolonihaveforbundets Aarhuskreds, hvor byggeudvalget gennemgår dine tegninger og ansøgning om byggetilladelse. Du skal møde personligt op, du kan ikke sende materialet til dem. Du betaler for behandlingen af din ansøgning om byggetilladelse på Aarhuskredsens kontor med MobilePay.

  Du finder åbningstider og adresse på deres hjemmeside www.aarhuskredsen.dk.

  Vent med at gå i gang med om- eller tilbygningen til du har den underskrevne byggetilladelse fra Aarhuskredsen.

   

 6. Aarhuskredsen skal nu behandle din ansøgning om byggetilladelse. Aarhuskredsen sender din endelige byggetilladelse til haveforeningens formand, der videresender byggetilladelsen til dig.

  Nu kan og må du gå i gang med at om- eller tilbygge.

   

 7. Bestyrelsen fører tilsyn med din om- eller tilbygning, så du vil kunne få besøg fra bestyrelsen undervejs i din om- eller tilbygning.

  Det er en god ide, at du tager billeder undervejs i om- eller tilbygningen, hvis du laver støbt fundament. Generelt er fotodokumentation undervejs af om- eller tilbygningen godt for en kommende vurdering. Gem også bilag, bonner osv.

  Om- eller tilbygningen skal være færdigt indenfor tidsfristen i byggevejledningen, naturligvis gerne før.

   

 8. Når du er færdigt med din om- eller tilbygning, giver du bestyrelsen besked. Vi bestiller Aarhuskredsens byggeudvalg, der vender tilbage med en dato og et tidspunkt, hvor de kommer på besøg i haven for se og opmåle dine bygninger på grunden.

  På besøget opmåler og kontrollerer byggeudvalget, at du har om- eller tilbygget det, som du har tegnet og fået byggetilladelse til, samt om alt er opført lovligt ud fra gældende regler.

   

 9. Aarhuskredsen udsteder nu en ibrugtagningstilladelse på din om- eller tilbygning. Aarhuskredsen sender din ibrugtagningstilladelse til haveforeningens formand, der videresender ibrugtagningstilladelsen til dig.

  Din om- eller tilbygning er nu afsluttet.

Opdateret 28.04.2020 kl. 20.09

bottom of page