top of page

Rotter

 

​Ser, hører eller lugter du rotter, har du pligt til at underrette Aarhus Kommune.

Anmeldelsen sker via Aarhus Kommunes hjemmeside.

For at sikre dit kolonihavehus’ sokkel og ned mod jorden, bør materialet være enten skifer/eternit plade, perforeret stålplade eller galvaniseret trådnet med 1 mm. tråd og maskestørrelse på højest 20 mm. Stykkerne skal du samle, så de er tætte og grave dem mindst 60 cm. i jorden, for at hindre skadedyrene graver sig under.

 

Bruger du skifer eller eternit, så husk at lave ventilationsriste (maskestørrelse højest 20 mm.), så der kan komme luft under dit hus og dermed forhindre råd.

 

En rotte kan klemme sig igennem et hul med en diameter på bare 2 cm.
 

Andre tiltag er:

 

 1. Tjek dit kolonihavehus’ facader og tagkonstruktioner generelt og vær særlig opmærksom på utætheder i og omkring døre, vinduer, rørgennemføringer, ventilationsåbninger, riste, osv,
   

 2. Overvej at fjerne eller beskære træer og planter op af huset, som rotterne kan bruge til at trænge ind på loftet.
   

 3. Byggematerialer osv. bør du ikke lægge op ad husets ydermur, læg det gerne frit, så du kan tjekke dit hus. Rotterne elsker at yngle i bunker at materialer, der er dejligt fred og ro for dem.
   

 4. Brug et rottesikret fuglebræt til fodring af fugle og lad være med at smide maden i haven eller hækken. Generelt bør du tilpasse din fodring, så der ikke ligger madrester på jorden efter mørkets frembrud.
   

 5. Lad vær med at smide spiseligt affald i din kompost og rod kompostbunken godt igennem regelmæssigt.

 

Vigtigst af alt er, at der ikke er steder, hvor rotter kan gemme sig og yngle samt at de ikke kan finde mad.

 

Hjælp med at gøre det besværligt for rotter at bo i HF Oldjorden.

Opdateret 10-08-2018 kl. 09.45

bottom of page