top of page

Jeg vil købe

 1. Læs ”Om os

  Tjek om haveforeningens venteliste er åben eller lukket, du skal have din folkeregisteradresse i Aarhus Kommune og være optaget på vores venteliste for at kunne købe en kolonihave.

   

 2. Når vi har en have til salg, så kontakter vi den eksterne venteliste med et tidspunkt for fremvisning af haven.

  Du får besked i god tid, så du har mulighed for at kigge forbi haven og danne dig et indtryk. Du må ikke gå ind i haven.

   

 3. Til fremvisningen får du besked om fristen for dit svar, om du vil købe. Står du først på ventelisten, kan du købe haven.

  Dato for underskrifter og overdragelse aftales individuelt. 

   

 4. Du aftaler selv med sælger omkring køb af løsøre, det har bestyrelsen ikke noget med at gøre.

  Du skal indbetale købesummen på haveforeningens kontonummer 5394 0247942 i Arbejdernes Landsbank, så betalingen er på kontoen på overtagelsesdagen.

  Det koster 2.000 kr. at sælge en have, hvor køber og sælger betaler halvdelen hver. Som køber skal du betale 1.000 kr. kontant ved underskrift af dokumenter.

  Derudover skal du indbetale 200 kr. for indmeldelse i Kolonihaveforbundet enten til kontonummer 5394 0303257 i Arbejdernes Landsbank eller MobilePay 53101.

  Husk ved overtagelsen af få aflæst el og indberettet til NRGI.

  Refusion af haveleje og vand aftales nærmere ved underskrift.

  Køber skal informeres om følgende dokumenter:

  1. Haveforeningens vedtægter / ordens- og byggeregler
  2. Lokalplan / Deklaration / Hovedlejekontrakt
  3. Kolonihaveforbundets vurderingsregler
  4. Vurderingsrapport
  5. Sælgers ejererklæring om installationers lovlighed
  6. Vejledning om køb og salg af kolonihavehus
  7. Skriftlig oplysning om aflysning/indfrielse af pant
  8. Vejledning til køber og sælger om vurdering

  En del af dokumenterne finder du under ”Dokumenter og links”.

Opdateret 27.03.2019 kl. 08.30

bottom of page