top of page

Bygningstegninger

Her finder du eksempler på bygningstegningerne.

Det behøver ikke være professionelle tegninger

Situationsplan
Situationsplan byggeri.png

Situationsplanen skal være påtegnet de bygninger, du der ønsker at opføre, plus eventuelt eksisterende bygninger, det samme er gældende ved om- og tilbygninger. Situationsplanen skal have mål fra bebyggelsen til skel og markering af havelågens placering.

Grundplan
Grundplan byggeri.png

Husets grundplan med rum inddeling.

Snittegning med sokkeloplysninger
Snittegning m. sokkeloplysninger byggeri

Snittegning skal vise væggenes opbygning, herunder dimensioner på skelet, tykkelse på vægfladerne, isolering, dampspærre. Snittegningen kan også indeholde oplysninger om soklen. Ellers separat sokkeltegning.

Facadetegninger med højde fra terræn
Facadetegninger byggeri.png

Facadetegninger skal vise nord, syd, øst og vest, samt være påført mål af bygningens højde og længde. 

Materialeliste

Beklædning indvendig og udvendig. Tagtype, sokkelmateriale, isolering, gulv. Vinduer.

Alle tegninger skal være målfaste. Eks. 1:100 eller 1:50

Opdateret 08-09-2018 kl. 10:53

bottom of page