top of page

Godkendelse af gamle bygninger


Har du gamle bygninger, som du gerne vil have godkendt efter de nye byggeregler, så skal du gøre følgende:

Forløbet er næsten som en om- eller tilbygning, bare uden byggeperiode. Du søger så at sige om lov til at have de bygninger, som du allerede har på din grund.

 

 1. Lav en situationsplan af dine nuværende bygninger, som det er beskrevet i ”Byggeretningslinjer”, som du finder under ”Dokumenter og links”. Se eksempel på "Byggetegninger" her.
   

 2. Udfyld ”Ansøgning om byggetilladelse”, som du også finder under ”Dokumenter og links”.
   

 3. Dine tegninger og ansøgning om byggetilladelse afleverer til haveforeningens formand eller næstformand, der kigger dit materiale igennem for fejl og mangler.
   

 4. Din ansøgning om byggetilladelse bliver underskrevet af formand eller næstformand. Du skal have en underskrift fra haveforeningen på din ansøgning om byggetilladelse inden du kontakter Aarhuskredsen.
   

 5. Nu kan du tage på Kolonihaveforbundets Aarhuskreds, hvor byggeudvalget gennemgår dine tegninger og ansøgning om byggetilladelse. Du skal møde personligt op, du kan ikke sende materialet til dem. Du betaler for behandlingen af din ansøgning om byggetilladelse på Aarhuskredsens kontor med MobilePay.

  Du finder åbningstider og adresse på deres hjemmeside www.aarhuskredsen.dk.

   

 6. Aarhuskredsen skal nu behandle din ansøgning om byggetilladelse. Aarhuskredsen sender din endelige byggetilladelse til haveforeningens formand, der videresender byggetilladelsen til dig.
   

 7. Samtidig giver bestyrelsen Aarhuskredsens byggeudvalg besked om, at der er tale om godkendelse af gamle bygninger, byggeudvalget vender tilbage med en dato og et tidspunkt, hvor de kommer på besøg i haven for se og opmåle din bygninger.

  Du vil eksempelvis ikke kunne få godkendt en overdækket terrasse på mere end 15 m2, selvom du har overtaget haven med en ulovlig for stor overdækket terrasse.

  På besøget opmåler og kontrollerer byggeudvalget, at dine nuværende bygninger er opført lovligt ud fra gældende regler

   

 8. Aarhuskredsen udsteder nu en ibrugtagningstilladelse på din nuværende bygninger. Aarhuskredsen sender din ibrugtagningstilladel til haveforeningens formand, der videresender ibrugtagningstilladelsen til dig. 

  Du har nu godkendelse af dine gamle bygninger.

Opdateret 28.04.2020 kl. 20.10

bottom of page