top of page

Skal du bygge nyt

​Når du vil bygge nyt hus, så skal du gøre følgende:

 1. Lav byggetegninger og materialebeskrivelse, som det er beskrevet i ”Byggeretningslinjer”, som du finder under ”Dokumenter og links”.

  Du kan se eksempler på "Bygningstegningerne" her.
  Alle dokumenterne skal være i A4 format.

   

 2. Udfyld ”Ansøgning om byggetilladelse”, som du også finder under ”Dokumenter og links”.
   

 3. Dine byggetegninger, materialebeskrivelse og byggeansøgning afleverer du til haveforeningens formand eller næstformand, der kigger dit materiale igennem for fejl og mangler.
   

 4. ​Din ansøgning om byggetilladelse bliver underskrevet af formand eller næstformand. Du skal have en underskrift fra haveforeningen på din ansøgning om byggetilladelse inden du kontakter Aarhuskredsen.
   

 5. Nu kan du tage på Kolonihaveforbundets Aarhuskreds, hvor byggeudvalget gennemgår dine tegninger og ansøgning om byggetilladelse. Du skal møde personligt op, du kan ikke sende materialet til dem. Du betaler for behandlingen af din ansøgning om byggetilladelse på Aarhuskredsens kontor med MobilePay. 
   

 6. Du finder åbningstider og adresse på deres hjemmeside www.aarhuskredsen.dk.
   

 7. Vent med at gå i gang med byggeriet til du har den underskrevne byggetilladelse fra Aarhuskredsen.
   

 8. Aarhuskredsen skal nu behandle din ansøgning om byggetilladelse. Aarhuskredsen sender din endelige byggetilladelse til haveforeningens formand, der videresender byggetilladelsen til dig.

  Nu kan og må du gå i gang med at bygge.

   

 9. Bestyrelsen fører tilsyn med dit byggeprojekt, så du vil kunne få besøg fra bestyrelsen undervejs i dit byggeri.

  Det er en god ide, at du tager billeder undervejs i byggeriet, hvis du laver støbt fundament. Generelt er fotodokumentation undervejs af byggeriet godt for en kommende vurdering. Gem også bilag, bonner osv.

  Byggeriet skal være færdigt indenfor tidsfristen i byggevejledningen, naturligvis gerne før.

   

 10. Når du er færdigt med dit byggeri, giver du bestyrelsen besked. Vi bestiller Aarhuskredsens byggeudvalg, der vender tilbage med en dato og et tidspunkt, hvor de kommer på besøg i haven for se og opmåle huset.

  På besøget opmåler og kontrollerer byggeudvalget, at du har bygget det, som du har tegnet og fået byggetilladelse til, samt om alt er opført lovligt ud fra gældende regler. 

   

 11. Aarhuskredsen udsteder nu en ibrugtagningstilladelse på dit byggeri. Aarhuskredsen sender din ibrugtagningstilladelse til haveforeningens formand, der videresender ibrugtagningstilladelsen til dig.

  Dit byggeri er nu afsluttet.

   

Opdateret 28.04.2020 kl. 20.08

bottom of page