top of page

Kloakering

03.11.2020

Reetablering af havegang 9

Reetableringen af havegang 9 er udsat til uge 46.

07.10.2020

Planterenovering efter kloakering

Kære kolonister

Som tidligere nævnt (se mail af 30. juni) vil de planter i har indmeldt som beskadigede blive retableret her i oktober.

Entreprenøren har meddelt at det vil ske i uge 44.

Derfor er vigtigt at jeres haver er ulåst i denne uge, hvis der ikke er adgang til jeres have, vil hækplanter blive placeret foran havelågen til selv plantning

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HF Oldjorden 

09.07.2020

Retablering af veje i Oldjorden

Hej Alle

Til info så vil der i uge 30 og 31, blive retableret veje i HF Oldjorden, hvilket kan give adgangs- og trafikudfordringer. Vi forsøger at begrænse det

Med venlig hilsen
Jimmy Rahbek Rasmussen
Entrepriseleder

Se mail fra Jimmy

18.06.2020

Fejl- og mangelliste vedrørende kloakering

Kære kolonister

Vi har modtaget følgende fra kommunen:

I løbet af i dag (17. juni)  vi være færdige med stikledninger til alle medlemmer af haveforeningen, hvorfor vi beder jer indberette eventuelle fejl og mangler. Jeres fejl og mangler fremsendes til bestyrelsen  på info@oldjorden.dk senest torsdag d.25 juni kl.12.00, hvor I bedes benytte vedhæftede skabelon. Bestyrelsen samler alle fejl og mangler og sender dem til kommunen i løbet af torsdagen. Fredag d. 26 juni kl. 9.00 mødes vi med bestyrelsen, hvor vi fysisk vil gennemgå samtlige indberettede fejl- og mangler. Herfra vil der gå ca. 2-3 uger, hvor entreprenøren får ordnet punkterne på fejl- og mangellisten.

Venligst bemærk at fejl- og manglerne, der indberettes her, alene vedrører den kloakering til og med brønd ved sokkel. Fra sokkel og ind til jeres installationer er det et mellemværende i forhold til den leverandør, der har stået for det. ( I langt de fleste tilfælde P.Hinnerup Aps.)

Vedhæftet skema til indberetning

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HF Oldjorden

 

Skema til fejl og mangler - kloakering kolonihaver  

03.04.2020

Tidsplan vedr. kloakarbejdet

Vi er efterhånden ved at være ved fuld styrke igen med undtagelse af enkelte. Vi må konstatere at covid19 er en del af vores hverdag i disse tider og derfor håber vi på forståelse for at der kan opstå lokale forsinkelser grundet covid19, men håber naturligvis ikke på dette.

Hvad angår vinteren har vi som bekendt haft lukket ned for stikholdene grundet det meget fugtige vejr og det har forårsaget en forsinkelse.

Vi forventer dog at afslutte arbejdet i Oldjorden med udgangen af Maj

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, må i meget gerne tage fat i mig eller min kollega Bjarne 22 20 14 64.

Med venlig hilsen
Jimmy Rahbek Rasmussen
Entrepriseleder

29.03.2020

Telefontider til kloakerings folkene

Peter Hinnerup opfordrer alle til at overholde telefontider:

Mandag til torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-14.00

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Peter Hinnerup ApS

Mobil 40 81 71 43

27.03.2020

INFO fra Brdr. Møller

I disse tider skal vi hjælpe til med at passe på hinanden og statsministeren og resten af regeringen forsøger at rådgive herom, og de gør det godt.

Jeg vil dog lige fortælle lidt hensyn i skal være opmærksom på i forhold til vores arbejde.

Når vi graver stik er større risiko for kontakt med havelejer og vi skal alle være her. Peter Hinnerup opstiller afspærring omkring deres arbejdsområde og det er en sikkerhedsforanstaltning i forhold til den afstand de ønsker med havelejer. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål fra lodsejer omkring afstande til hinanden, så kan man spørge :)

Vi har ydermere haft en situation, hvor der er en havelejer, som er sat i karantæne. Jeg vil gerne opfordre til at vi bliver oplyst om karantæneramte haver, således at vi kan vente med at lave det stik til alt er godt igen.

Med venlig hilsen
Jimmy Rahbek Rasmussen
Entrepriseleder

Mobil 60198371

11.03.2020

Status fra nyhedsbrev 2020 nr. 1

Brdr. Møller blev færdige med hovedledningerne til kloakering i februar. Brdr. Møller forventer at arbejdet med kloakbrønde inde i haverne forventes afsluttet i løbet af april. Der er sket en ændring i strategien på grund af den store nedbørsmængde. Det betyder at arbejdet med kloakbrønde til sokkel i stedet for som nu, at gå opad i haveforeningen, er ændret til at starte øverst i haveforeningen fra nr. 146 og arbejde sig nedad. Såfremt vandtrykket falder, sættes der yderligere resurser ind nederst i foreningen for at fremskynde processen med kloakering. Det forventes at der kan udføres kloakering i 4 til 8 haver om dagen. Der kan dog ikke på nuværende tidspunkt siges noget om hvornår arbejdet er afsluttet. Husk i øvrigt at tidspunkt for have lejers egen tilslutning fra hus til kloakken/brønden er et privat anliggende, dette aftales med den kloakmester, som man har lavet aftale med. Kolonisterne sammenblander ofte opgaver der er private med dem der foretages for entreprenøren af kloakmesteren.

06.11.2019

Reetablering efter kloakarbejdet i kolonihaverne. 
Gravningen i forbindelse med kloakeringen vil uvægerligt sætte sig sine spor i haverne. Græsset ser ikke godt ud, og med det vejrlig vi har haft de sidste par måneder, kan det ligne lidt af en pløjemark. Af og til er det også gået ud over en hæk eller busk. Hvordan bliver der reetableret? 
Hvad er der aftalt i henhold til kontrakten? 
Der skal reetableres i form af græs såning, eventuelt optagne fliser skal på plads efterfølgende. For hæk plantes nye planter på 50-70 cm. Sæsonen kan have indflydelse på hvornår der sker såning/plantning, men det vil ske. I nogle tilfælde vil der blive fyldt op med jord, og først efterfølgende, når det har sat sig, vil det sidste lag blive påført og der vil blive sået græs. Sædvanligvis vil der blive reetableret i forbindelse med at arbejdet med stikledning/installation er færdigt og vil normalt ske indenfor få dage. 
Hvad hvis jeg er utilfreds med udbedringen? 
I forbindelse med afslutningen af projektet, vil der, via bestyrelsen, blive udsendt en mail til alle havelejere, hvor de skal anføre eventuelle fejl og mangler. Denne liste vil danne udgangspunkt for en gennemgang af alle veje/stier samt haver, hvor der er indmeldt fejl og mangler. Efter nærmere aftale står bestyrelsen for indsamlingen af fejl og mangler og vil også deltage i gennemgangen.  

Efter 1.gennemgang har entreprenøren ca. 2-3.uger til at lave alle udbedringer. Herefter følger en 2.gennemgang, hvor vi gerne skulle være til bunds i alle fejl og mangler. 

Med venlig hilsen

Henning Skaarup
M+45 2920 8106
heska@aarhus.dk
Teknik og Miljø
Økonomi og Indkøb
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Mail fra Aarhus Kommune til haveforeningen

04.10.2019

Kære kolonister,

Brdr. Møller (Jimmy) skal have adgang til alle haver.

Det bedste vil være, hvis alle haver er ulåste.

Hvis du ikke ønsker, at din have står ulåst, skal Jimmy have en nøgle til din havelåge mærket med havenummer.

Nøglen skal hurtigst muligt afleveres i skurvognen ved Marketenderiet for ikke at forsinke kloakeringen.

01.10.2019

Kære beboere ved Silkeborgvej/Oldjordsvej

Da HF Oldjorden skal have tilsluttet deres nye kloaksystem, spærrer vi krydset som vist på skitsen nedenfor, mandag d. 7/10- 19 (som udgangspunkt mellem 7:00-17:00). Hvis alt går efter planen, burde vi klare det smertefrit og vejen kan åbnes igen. Vi håber på forståelse og tålmodighed. Hvis der skulle opstå tvivl eller spørgsmål, kan i henvende jer ved Jimmy Rahbek Rasmussen på 60 19 83 71

20.09.2019 

Da vi skal have lavet 2 stk styret underboringer vil der gradvist være spærret for gennemkørsel fra tirsdag d. 24/9 – fredag d. 27/9 i uge 39 (Torsdag er der helt lukket). Jeg har vedlagt en skitse der viser, hvor der spærret, når der arbejdes og hvilke arbejdsområder vi forventer bliver brugt. 

Venlig hilsen 

Jimmie Rahbek Rasmussen

Mobil: 60 19 83 71

Mail: jrr@brdrmoller.dk 

----------------------------------------------------

Kloakeringen i H/F Oldjorden starter tirsdag d. 24. september 2019.

Nedenfor finder du kort over H/F Oldjorden, hvor du kan se den forventede ledningsføring. Når du åbner filen, kan du højreklikke, vælge "markeringszoom" og klikke ind på dit eget havelod. 

Endvidere er der vedhæftet informationsfolder med referat fra møde samt "spørgsmål og svar". 

Kloakinfo nr. 1 H/F Oldjorden

Kloakplan

Kommunen glæder sig til samarbejdet :)

Hovedledningerne i haveforeningen og stikledningen i din have ind til en brønd ved din sokkel bliver finansieret med et kommunalt lån over 30 år. Denne finansiering betaler du via din haveleje.

Samtidig stiger prisen for en m3 vand. Før kloakering koster en m3 vand ca. 20 kr. og efter kloakeringen koster en m3 vand ca. 50 kr. Du betaler a’conto for 10 m2 vand hvert halve år sammen med din haveleje.

Forventning til størrelsen af fremtidig halvårlig haveleje er:

4.690 kr. haveleje

500 kr. a'conto vand

5.190 kr. i alt

Udover stigningen i din haveleje og a’conto betaling til vand, så er der en engangsudgift for samling af dine egne afløb til et udløb, der skal tilsluttes brønden ved din sokkel i din have.

Engangsudgiften afholdes af dig og afhænger af, hvor kompleks samlingen er. Bestyrelsen har forespurgt hos kommunen, hvor vi har fået oplyst, at det formentlig beløber sig til ca. 9.000 kr. for en have.

Læs mere om kloakering på Kommunens hjemmeside.

Kontakter

Jesper Madsen

Brdr. Møller A/S

Ring på tlf. 22 20 14 63

Mail jma@brdrmoller.dk

Jimmy Rahbek Rasmussen

Brdr. Møller A/S

Ring på tlf.: 60 19 83 71

Mail jrr@brdrmoller.dk

Mikael Christophersen

Peter Hinnerup ApS

Ring på tlf.: 40 35 11 88

Mail mikael.phinnerup@gmail.com

Peter Hinnerup

Peter Hinnerup ApS

Ring på tlf.: 40 81 71 42

Mail phinnerup@gmail.com

Alle hverdage fra kl. 7.00-16.00

Fredag fra kl. 7.00-14.00

Kloakering.jpg

Opdateret 03.11.2020 kl. 22.03

bottom of page